نشانی پارسی همراه

بابلسر

بلوار شریفی ۲۳، نبش چهارراه عابدی، موبایل فرهنگیان - شرکت پارسی همراه

ایمیل:info@parsihamrah.com

شماره های تماس:

09119122573

01144413350